SALA POŻEGNAŃ

Sala pożegnań, daje Państwu możliwość poświęcenia Bliskiej Osobie Zmarłej takiej ilości czasu, jaką uważają Państwo za potrzebną.